Contact

Servicii de consultanta si proiectare in domeniul lucrarilor tehnico-edilitare

ROMPROED este o companie lansata in noiembrie 2000. Echipa este formata din specialisti cu aptitudini multidisciplinare in elaborarea de studii, in proiectare precum si in acordarea de consultanta in domeniul tehnologiilor pentru lucrari edilitare.

Contact

Servicii

Serviciile de consultanta si proiectare pe care ROMPROED S.A. le ofera constau in elaborarea urmatoarelor tipuri de documentatii …

Detalii

Proiecte

Pana in prezent societatea a realizat o serie de proiecte importante in Romania, printre acestea evidentiindu-se …

Detalii

Noutati

Raport privind Sistemul de Responsabilitate Socială din data de 05.11.2010. Din cauza unor probleme administrative etapa …

Detalii

Structura pe departamente a firmei permite elaborarea de documentatii tehnice complexe, multidisciplinare, derulate pe parcursul tuturor fazelor de proiectare.

Compania este organizata in trei departamente principale:

 • Departamentul de Tehnologia Apei I
 • Departamentul de Tehnologia Apei II
 • Departamentul de Studii şi Consultanţă

Serviciile noastre

Serviciile de consultanta si proiectare pe care ROMPROED S.A. le ofera constau in elaborarea urmatoarelor tipuri de documentatii:

   • Studii hidrogeologice, geotehnice si topografice;
   • Sisteme de alimentare cu apa potabila a localitatilor si agentilor economici;
   • Depozite de deseuri menajere si industriale;
   • Statii de tratare pentru apa potabila;
   • Statii de epurare a apelor uzate;
   • Sisteme de canalizare unitare, separative sau mixte pentru ape uzate, menajere si pluviale;

Certificari