Despre noi

ROMPROED® este o companie lansata in noiembrie 2000. Echipa noastra este formata din specialisti cu aptitudini multidisciplinare in elaborarea de studii, in proiectare precum si in acordarea de consultanta in domeniul tehnologiilor pentru lucrari edilitare.

Activitatea de baza se incadreaza in domeniul proiectarii lucrarilor de investitii cu implicatii benefice in asigurarea unor servicii publice de apa de calitate si cu respectarea riguroasa a protectiei mediului si sanatatii populatiei.

Structura pe departamente a firmei permite elaborarea de documentatii tehnice complexe, multidisciplinare, derulate pe parcursul tuturor fazelor de proiectare.

Compania este organizata in trei departamente principale:

In Departamentul de Tehnologia Apei I serviciile furnizate sunt concentrate pe proiecte de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate, incepand de la colectarea de date, elaborarea propunerilor, solutiilor tehnice precum si elaborarea Studiilor de Pre-Fezabilitate si Fezabilitate, Proiectelor Tehnice, Detaliilor de Executie, Studiilor de Impact, Asistenta tehnica, Dirigentie de Santier (Supervizare Lucrari).

In Departamentul de Tehnologia Apei II serviciile furnizate sunt concentrate pe proiecte de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate, incepand de la colectarea de date, elaborarea propunerilor, solutiilor tehnice precum si elaborarea Studiilor de Pre-Fezabilitate si Fezabilitate, Proiectelor Tehnice, Detaliilor de Executie, Studiilor de Impact, Asistenta tehnica, Dirigentie de Santier (Supervizare Lucrari).

Prin Departamentul de Studii şi Consultanţă se pot furniza studii de teren geotehice şi hidrogeologice şi asistenţă pentru dezvoltarea infrastructurii.

Certificari