Serviciile noastre

Serviciile de consultanta si proiectare pe care ROMPROED S.A. le ofera constau in elaborarea urmatoarelor tipuri de documentatii:

  • Studii hidrogeologice, geotehnice si topografice;
  • Sisteme de alimentare cu apa potabila a localitatilor si agentilor economici;
  • Sisteme de canalizare unitare, separative sau mixte pentru ape uzate, menajere si pluviale;
  • Statii de tratare pentru apa potabila;
  • Statii de epurare a apelor uzate;
  • Depozite de deseuri menajere si industriale;
  • Studii de mediu;
  • Studii de oportunitate;
  • Documentatii pentru obtinerea de avize pentru obiective de investitii;
  • Expertize.