Proiectele noastre

Contracte semnate in 2015

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galati în perioada 2014-2020.

Elaborare expertize, studii hidrogeologice, studii inundabilitate, studii privind calitatea apei, studii tratabilitate, documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, documentaţii obţinere autorizaţii construire/desfiinţare, SF, PT+DE, Documentaţii de Atribuire, Asistenţă Tehnică pentru reabilitarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (captări, aducţiuni, gospodării apă, staţii tratare, reţele apă şi canalizare, staţii de epurare) din 21 unităţi administrativ – teritoriale (2 municipii, 1 oraş şi 18 comune). (în curs de derulare)

 

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov în perioada 2014-2020.

Elaborare expertize, studii hidrogeologice, studii inundabilitate, studii privind calitatea apei, studii tratabilitate, documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, documentaţii obţinere autorizaţii construire/desfiinţare, SF, PT+DE, Documentaţii de Atribuire, Asistenţă Tehnică pentru reabilitarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (captări, aducţiuni, gospodării apă, staţii tratare, reţele apă şi canalizare) din 16 unităţi administrativ – teritoriale (1 oraş şi 15 comune). (în curs de derulare)

Contracte semnate in 2014

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Alba în perioada 2014-2020.

Elaborare studii inundabilitate, studii privind calitatea apei, documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, SF, Documentaţii de Atribuire, Asistenţă Tehnică pe parcursul achiziţiei pentru trei staţii de epurare (Abrud – 5500 l.e., Arieşeni – 2000 l.e., Baia de Arieş – 3000 l.e.) şi două staţii de tratare (Mihoeşti – Câmpeni – 130 l/s, Zlatna – 45 l/s) din judeţul Alba. (în curs de derulare)

Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca-CL3B.

Elaborare studii geotehnice, studii topografice, documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii, documentaţii tehnice de proiectare (fazele: proiect tehnic şi detalii de execuţie; specialităţile: civile, mecanice, electrice, SCADA), asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei şi desene as-built la următoarele obiecte:

Oraşul Buftea:

- Reabilitare 5 puţuri de medie adâncime şi echiparea acestora;

- Extindere front de captare cu 8 puţuri noi de 70m adâncime şi echiparea acestora;

- Reabilitare conducta de aducţiune, De 400mm PEID, L=3193m;

- Extindere staţie de deferizare – demanganizare la Q= 340 mc/h;

- Extindere staţie de clorare cu clor gazos la Q= 340 mc/h pentru asigurarea clorului necesar întreţinerii mediului filtrant catalitic;

- Reabilitare statiei de pompare apă potabilă;

- Execuţie rezervor de înmagazinare 1000 mc;

- Execuţie conductă de canalizare evacuare apă de spălare;

- Execuţie clădire laborator în incinta GA1;

- Inlocuire utilaje în staţia de pompare din GA 2, asigurand un debit de Q= 103 mc/h.

Localitatea Corbeanca:

- Extindere front de captare cu 4 puţuri noi de 300m adâncime, echiparea acestora şi execuţia conductelor de aducţiune;

- Extindere gospodărie de apă cu execuţia urmatoarelor obiecte: Staţie de clorare cu hipoclorit pentru Q= 61,2 mc/h, rezervor de înmagazinare de 600 mc, staţie de pompare apă potabilă pentru Q= 71 mc/h şi a pavilionului de exploatare.

Localitatea Ostratu:

- Execuţia a 2 foraje noi, unul de mare adâncime (300 m) şi unul de medie adâncime (75 m) şi echiparea acestora;

- construire gospodărie de apă în satul Ostratu cuprinzand: staţie de tratare pentru demanganizare – deferizare pentru debitul de 2,5 l/s (captat din puţul forat la 75m) şi instalaţie de clorare pentru debitul de 6,75 l/s, staţie de pompare apă potabilă pentru Q=17,67 l/s, rezervor de înmagazinare de V=300 mc, decantor pentru apa de la spălarea filtrelor, platformă deshidratare şi depozitare nămol.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Călăraşi – Aglomerarea Urziceni.

Elaborare studii topografice, studii geotehnice, documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii, documentaţii tehnice de proiectare (fazele: SF+PT) pentru obţinerea finanţării prin programul POS Mediu a următoarelor obiecte:

- extinderea reţelelor publice de alimentare cu apă in comuna Manasia (6,08 km)

- extinderea reţelelor publice de alimentare cu apă in comuna Alexeni (6,96 km),

- extinderea sau înlocuirea reţelelor publice de alimentare cu apă (2,7 km) şi canalizare (0,9 km) în municipiul Urziceni pe câteva străzi cât şi branşarea blocurilor sau caselor de pe unele străzi pe care deja există reţele de alimentare cu apă.

„Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”,  subproiect: “Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in localitatea Snagov, judetul Ilfov.

Elaborare documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii, documentaţie tehnică de proiectare (fazele: PT+DE; specialităţile: hidromecanice, arhitectură, construcţii, drumuri, instalaţii electrice, instalaţii sanitare şi de ventilaţii) şi asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei pentru obiectele staţiei de epurare Snagov (11.460 locuitori echivalenţi):

Elaborare documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii, documentaţie tehnică de proiectare (fazele: PT+DE; specialităţile: hidromecanice, arhitectură, construcţii, drumuri, instalaţii electrice şi SCADA, instalaţii sanitare şi de ventilaţii) şi asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei pentru obiectele staţiei de epurare Snagov (11.460 locuitori echivalenţi):

 • Treapta mecanică: cămin debitmetru influent; instalaţie de degrosisare, desnisipare şi separare de grăsimi; platformă depozitare şi stocare containere;
 • Treapta biologică: bazin de egalizare – omogenizare; instalaţie de dozare sulfat de aluminiu; cămin debitmetru apă pretratată; bioreactoare cu aerare cu bule fine; staţie de suflante; instalaţie UV; bazin de stocare şi staţie de pompare apă tehnologică; cămin debitmetru effluent; conductă de evacuare apă epurată şi gură de vărsare;
 • Linia nămolului: îngroşarea nămolului; stocarea nămolului; depozitarea nămolului; deshidratarea nămolului;
 • Reţele în incintă: apă potabilă; apă tehnologică; apă epurată; preaplin, evacuare nămol etc.;
 • Hală tehnologică şi laborator;
 • Drumuri şi platforme.

Proiect finanţat de Guvernul României.

“Sistem integrat de reabilitare a sistemelor cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori, subproiect – “Statie de epurare si colector de evacuare spre emisar, localitatea Amara, judetul Ialomita”.

Elaborare documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii, documentaţie tehnică de proiectare (fazele: PT+DE; specialităţile: hidromecanice, arhitectură, construcţii, drumuri, instalaţii electrice, instalaţii sanitare şi de ventilaţii) şi asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei pentru obiectele staţiei de epurare Amara (13.100 locuitori echivalenţi):

 • Treapta mecanică: grătare rare, grătare dese, desnisipator, separator de grăsimi, bazin de omogenizare;
 • Treapta biologică: bioreactoare, decantor, instalaţie de clorură ferică, instalaţie UV, staţie de pompare apă epurată, conductă apă epurată, gură de vărsare;
 • Linia nămolului: staţie pompare nămol, instalaţie hidrociclon, unităţi deshidratare nămol, platformă de nămol;
 • Utilităţi: conductă apă potabilă;
 • Pavilion tehnologic;
 • Drumuri şi platforme.

Proiect finanţat de Guvernul României.

Contracte semnate in 2013

CL1-Reabilitare, captare nouă şi staţii de tratare în judeţul Argeş.

Elaborare studii topografice, studii geotehnice, documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii, documentaţii tehnice de proiectare (fazele: proiect tehnic şi detalii de execuţie; specialităţile: civile şi mecanice) şi asistenţă tehnică pentru următoarele obiecte:

Staţia de tratare a apei Budeasa

 • extinderea treptei de decantare pentru un debit suplimentar de 1080 mc/h prin execuţia unui decantor tip lamelar, prevăzut cu compartimente de coagulare floculare;
 • staţie nouă de reacivi incluzand echipamente noi de dozare sulfat de aluminiu, dozare polimer, instalaţie preparare şi dozare ClO2, instalatie preparare si dozare soluţie carbune activ pudră, instalaţie preparare şi dozare soluţie Ca(OH)2 pentru corecţie pH
 •  reabilitarea tehnologică staţiei de filtrare rapida cu nisip SF3, pentru un debit de 1080 mc/h;
 • reabilitare statie de suflante, inclusiv prevederea de echipamente noi.

Gospodăria de apă Valea Mare

 • execuţia a 2 foraje cu adancimea de 200 m şi echiparea acestora;
 • execuţia conductelor de aducţiune;
 • execuţia staţiei de clorare cu clor gazos, pentru Q=60 mc/h.

Gospodăria de apă Raul Doamnei

 • reabilitarea a 2 foraje cu adancimea de 120 m şi echiparea acestora;
 • execuţia unui foraj cu adancimea de 105 m şi echiparea acestuia;
 • execuţia conductelor de aducţiune;
 • execuţia staţiei de clorare cu clor gazos, pentru Q=90 mc/h.

Gospodăria de apă Merişani

 • execuţia a 2 foraje cu adancimea de 200 m şi echiparea acestora;
 • execuţia conductelor de aducţiune;
 • execuţia staţiei de clorare cu clor gazos, pentru Q=44 mc/h.

Gospodăria de apă Moşoaia

 • execuţia staţiei de clorare cu clor gazos, pentru Q=65 mc/h.

Staţia de tratare  Costeşti

 • execuţia a 2 foraje cu adancimea de 200 m şi echiparea acestora;
 • execuţia a 6 foraje cu adancimea de 150 m şi echiparea acestora;
 • execuţia conductelor de aducţiune;
 • execuţia unei staţii de tratare pentru deferizare-demanganizare pentru Q = 240 mc/h ce include: bazin de coagulare- floculare, staţie de filtre rapide cu nisip (3 cuve x 16 mp), staţie de reactivi incluzand echipamente noi de dozare sulfat de aluminiu, dozare polimer, instalaţie preparare şi dozare coagulant, instalatie preparare si dozare soluţie KMnO4;
 • statie de clorare cu clor gazos pentru preoxidare şi dezinfecţie;
 • staţie de pompare apă de spălare şi staţie de pompare apă filtrată;
 • reabilitare camera de vane a rezervoarelor existente;
 • instalaţii de recuperare a apei de spălare a filtrelor cuprinzand: bazin stocare apă de la spălare V=88 mc, decantor lamelar pentru apa de spălare, rezervor tampon de nămol, unitate de deshidratare cu filtru presă cu capacitatea de 1,5 mc/zi;
 • cladire laborator şi birouri personal şi dotări de laborator

Staţia de tratare Topoloveni

 • execuţia a 3 foraje cu adancimea de 200 m şi echiparea acestora;
 • execuţia a 2 foraje cu adancimea de 135 m şi echiparea acestora;
 • execuţia conductelor de aducţiune;
 • execuţia unei staţii de tratare pentru deferizare-demanganizare pentru Q = 125 mc/h ce include: bazin de coagulare- floculare, staţie de pompare intermediară, staţie de filtre rapide cu nisip (3 cuve x 10 mp), staţie de reactivi incluzand echipamente noi de dozare sulfat de aluminiu, dozare polimer, instalaţie preparare şi dozare coagulant, instalatie preparare si dozare soluţie KMnO4;
 • statie de clorare cu clor gazos pentru preoxidare şi dezinfecţie;
 • rezervor de înmagazinare apa tratată 2 x 750 mc şi camera de vane
 • staţie de pompare apă de spălare şi staţie de pompare apă tratată;
 • instalaţii de recuperare a apei de spălare a filtrelor cuprinzand: bazin stocare apă de la spălare V=55 mc, decantor lamelar pentru apa de spălare, rezervor tampon de nămol, unitate de deshidratare cu filtru presă cu capacitatea de max. 0,7 mc/zi;
 • clădire laborator şi birouri personal şi dotări de laborator.

Servicii de proiectare pentru contractul MS-SG&CS-YB-04 “Sighisoara si Cristuru Secuiesc – Reabilitarea staţiilor de tratare a apei”.

Elaborare studii topografice, studii geotehnice, documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii, întocmire expertize tehnice, documentaţii tehnice de proiectare (fazele Proiect Tehnologic şi Detalii de execuţie; specialităţile civile şi mecanice) şi asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei pentru următoarele obiecte necesare reabilitării staţiilor de tratare:

Staţie de tratare Sighişoara (debit = 640 mc/h):

- Reabilitare predecantor;

- Bazin de coagulare – floculare, decantoare lamelare şi instalaţie de ozonare;

- Reabilitare staţie de filtre rapide nisip;

- Reabilitare staţie de filtre CAG;

- Staţie pompare şi staţie suflante spălare filtre nisip;

- Staţie pompare şi staţie suflante spălare filtre CAG;

- Bazin de retenţie apă recuperată de la spălare filtre;

- Bazin de contact cu ozonul şi staţie pompare la filtre CAG;

- Staţie de reactivi;

- Reţele în incintă.

Staţie de tratare Cristuru Secuiesc (debit = 252 mc/h):

- Reabilitare predecantor;

- Bazin de coagulare – floculare, decantoare lamelare şi instalație de ozonare;

- Reabilitare staţie de filtre rapide nisip;

- Reabilitare staţie de filtre CAG;

- Staţie pompare şi staţie suflante spălare filtre nisip;

- Staţie pompare şi staţie suflante spălare filtre CAG;

- Bazin de retenţie apă recuperată de la spălare filtre;

- Bazin de contact cu ozonul şi staţie pompare la filtre CAG;

- Reabilitare staţie de reactivi;

- Reţele în incintă.

Proiect finanţat prin programul POS Mediu.

Modernizarea staţiei de epurare ape uzate în Municipiul Sibiu.

Elaborare documentaţii tehnice de proiectare (faza Detalii de executie; specialităţle: construcţii şi arhitectură, instalatii hidromecanice, termice şi ventilaţii) pentru următoarele obiecte ale staţiei de epurare Sibiu (225.000 locuitori echivalenţi):

- Staţie pompare de transfer

- Decantoare

- Bazin anaerobic BIO-P şi cameră de distribuţie la BNA;

- Rezervor precipitare

- Cameră de distribuţie decantoare secundare

- Staţie de pompare apă pluvială

- Staţie de grătare apă pluvială

- Bazine de retenţie apă pluvială

- Clădire îngroşare şi deshidratare mecanică

- Amenajare incintă (drumuri şi alei);

- Reţele în incintă inclusiv căminele aferente (reţele în incintă).

Proiect finanţat prin programul POS Mediu.

Servicii de proiectare aferente investiţiei “Reabilitare staţie de tratare apă Cărăboaia”.

Elaborare documentaţii tehnice de proiectare (fazele: proiect tehnologic şi detalii de execuţie; specialitatea: civile şi mecanice) la următoarele obiecte din cadrul staţiei de tratare (debit tratat de 800 l/s):

- bazin de coagulare-floculare;

- reabilitarea unui decantor radial avand D=45m;

- reabilitarea structurală şi tehnologică a staţiei de filtre cu nisip etapa I şi a staţiei de pompare apă de spăalare şi suflante;

- reabilitarea şi extinderea staţiei de reactivi, inclusiv prevederea de echipamente noi de dozare FeCl3, instalaţie preparare şi dozare ClO2, instalatie preparare si dozare soluţie carbune activ pudră, instalaţie dozare clor gazos pentru dezinfecţie;

- recuperarea apei de spălare a filtrelor prin execuţia unui bazin de stocare de 350 mc, decantarea lamelară a apei în decantoare lamelare cu capacitatea de 208 mc/h

- tratarea nămolui din decantoare prin execuţia unui îngroşator gravitaţional cu D= 12m şi a unei staţii de deshidratare cu capacitatea de 10 mc/h  şi a platformei de depozitare containere nămol deshidratat

Proiect finanţat prin programul POS Mediu.

Documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii şi detalii de execuţie „Foraj vertical de exploatare 1 – Tecuci Sud”.

Elaborare documentaţii pentru obţinerea avizelor, proiect tehnic şi detalii de execuţiepentru lucrările de suprafaţă aferente forajului convenţional de explorare pentru ţiţei şi gaze naturale – Tecuci Sud 1. Au fost proiectate următoarele obiecte (lucrările de mobilizare şi demobilizare) pentru specialităţile de drumuri şi construcţii:

 • careu foraj de de explorare (200 m x 94,52 m): împrejmuiri şi porţi, sistematizare şi structură rutieră, şanţuri colectoare, rigolă carosabilă, radiere instalaţie foraj, beciul sondei;
 • platformă camp de odihnă (99 m x 50,92 m): împrejmuiri şi porţi, sistematizare;
 • drum de acces (3917,3 m): structură rutieră, racordare la drumul principal.

Documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii şi detalii de execuţie „Foraj vertical de exploatare – Ruşeţu”.

Elaborare documentaţii pentru obţinerea avizelor, proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru lucrările de suprafaţă aferente forajului convenţional de explorare pentru ţiţei şi gaze naturale Ruşeţu 1. Au fost proiectate următoarele obiecte (lucrările de mobilizare şi demobilizare) pentru specialităţile de drumuri şi construcţii:

 • careu foraj de de explorare (124,03 m x 86,48 m): împrejmuiri şi porţi, sistematizare şi structură rutieră, şanţuri colectoare, masiv de ancoraj instalaţie de foraj, beciul sondei;
 • platformă camp de odihnă (57 m x 24 m): împrejmuiri şi porţi, sistematizare;
 • drum de acces (5121 m): structură rutieră, racordare la drumul principal.

„Modernizarea staţiei de epurare ape uzate în Municipiul Sibiu şi colectoare de transfer apă uzată de la localităţile Cisnădie şi Răşinari”.

Elaborare documentaţii tehnice pentru obţinere avize/acorduri şi autorizaţii (DTAC si DTOE) pentru staţia de epurare ape uzate (225.000 locuitori echivalenţi).

Proiect finanţat prin programul POS Mediu.

Infrastructură tehnico-edilitară şi de drumuri pentru dezvoltarea zonelor industriale în municipiul Urziceni.

Revizuire studiu de fezabilitate şi elaborare documentaţii de avize/acorduri în vederea obţinerii finanţării prin Programul POR. Lucrările propuse prin studiul de fezabilitate iniţial s-au actualizat ca urmare a includerii unora dintre ele în cadrul altor proiecte aflate deja în execuţie sau pentru corelarea cu acestea. Lucrările rămase constau în modernizarea sistemelor rutiere de pe 4 străzi din zona de nord a municipiului Urziceni, precum şi extinderea utilităţilor hidroedilitare amplasate în corpul acestora, având următoarele caracteristici principale:

- căi rutiere (L=4,287 km);

- reţele de alimentare cu apă (L=3,025 km);

- reţele de canalizare (L=1,58 km).

Reabilitarea si extinderea statie de epurare ape uzate in aglomerarea Sfantu Gheorghe.

Elaborare documentaţii pentru obţinere avize/acorduri/autorizaţii şi documentaţii tehnice de proiectare (faza: Detalii de execuţie; specialitatea: civile) pentru următoarele obiecte necesare reabilitării staţiei de epurare Sfântu Gheorghe (79.817 locuitori echivalenţi):

 • Grătare rare;
 • Staţie de pompare apă uzată;
 • Grătare dese;
 • Clădire administrativă;
 • Atelier;
 • Bazine de aerare (bazine de denitrificare, bazine de nitrificare, suflante pentru bazinele de aerare);
 • Unitate preparare si dozare clorură – ferică;
 • Bazine de decantare secundară;
 • Staţie de pompare nămol recirculare şi în exces şi recirculare internă.
 • Staţie de pompare nămol îngroşat şi grăsimi;
 • Metantanc;
 • Staţie suflante.

Proiect finanţat prin programul POS Mediu.

Contracte semnate in 2012

• Servicii de proiectare si ingineresti pentru proiectul AB-CL-4-Statie de epurare Cugir.
Elaborarea documentatii de proiectare pentru realizarea statiei de epurare Cugir (30.000 l.e.):
- detalii de executie pentru lucrarile de constructii si mecanice ale statiei de epurare.
Proiect finantat prin programul POS Mediu.

• Servicii de proiectare pentru contractul de lucrari “Lucrari la sursele de apa ale Municipiului Targoviste”.
Elaborare documentatii tehnice de proiectare (fazele: Proiect tehnologic – echivalent SF + PT si Proiect de Executie pentru lucrari mecanice – echivalent CS + DE, documentatii pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii) pentru urmatoarele obiecte din cadrul surselor si gospodariilor de apa ale municipiului Targoviste:
- reabilitare fronturi de captare (33 puturi);
- extindere fronturi de captare (3 puturi)
- aductiune de apa – reconstruire (5096 m, De 450 mm PE, Q=110 l/s);
- aductiune de apa – reconstruire (5938 m, Dn 600 mm PAFSIN, Q=301 l/s);
- aductiuni de apa – relining (4085 m, Dn 600 mm PAFSIN, Q=501 l/s);
- G.A. Dragomiresti Nord: reabilitare rezervor 1R x 1250 mc;
- G.A. Dragomiresti Sud: reabilitare rezervor 1R x 300 mc;
- G.A. Priseaca: reabilitare statie clorare (335 l/s), reabilitare rezervor 5000 mc, construire rezervor 5000 mc, retele in incinta si camine
Proiect finantat prin programul POS Mediu.

• Statie de epurare Alba Iulia – AB-CL2
Elaborarea documentatii de studii si proiectare pentru realizarea statiei de epurare Alba Iulia (84.000 l.e.)
- Documentatii de avize pentru obtinerea autorizatiilor DTAC, DTOE, DTAD si Raport Geotehnic
- Studiu Geotehnic
- Proiect pentru mentinerea in functiune a statiei de epurare existente (platforma uscare namol, statie de pompare supernatant, conducta de legatura intre obiectele existente si lucrarile noi propuse).
- Proiect detalii de executie pentru lucrari de constructii si mecanice.
Proiect finantat prin programul POS Mediu.

Contracte semnate in 2011

• Servicii de proiectare pentru contractul de lucrari CL4 “Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile in aglomerarile Rosiori de Vede, Zimnicea si Videle”.
Elaborare documentatii tehnice de proiectare (fazele: Proiect tehnologic – echivalent SF + PT si Proiect de Executie – echivalent CS + DE, documentatii pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii) pentru urmatoarele obiecte necesare extinderii si reabilitari statiilor de tratare a apei din aglomerarile Rosiori de Vede (Q = 80,8 l/s), Zimnicea (Q = 44,5 l/s) si Videle (Q = 32,1 l/s):
Rosiori de Vede:
- reabilitare front de captare (10 puturi);
- construire statie de clorare;
- reabilitare statie de pompare (341 mc/h);
- amenajare dispecerat si laborator in cladire existenta;

Videle:
- reabilitare fronturi de captare (9 puturi)
- extindere (reforare) fronturi de captare (4 puturi);
- construire aductiune apa bruta (6,2 km);
- construire rezervoare 2R x 1250 mc;
- construire statie de clorare;
- reabilitare statie de pompare (140 mc/h);
- construire dispecerat si laborator;
- retele in incinta si camine.

Zimnicea:
- reabilitare fronturi de captare (16 puturi);
- construire rezervor 1R x 5000 mc;
- reabilitare statie de clorare;
- reabilitare statie de pompare (191 mc/h);
- construire dispecerat si laborator;
- retele in incinta si camine.
Proiectul de executie s-a realizat doar pentru aglomerarile Videle si Zimnicea.
Proiect finantat prin programul POS Mediu.

• Servicii de proiectare si Asistenta Tehnica pentru “Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti LOT1, (Pitesti, Stefanesti) – CL4″.
Elaborare documentatii de studii si proiectare (studii geotehnice si topografice, documentatii pentru obtinere avize si acorduri, documentatii pentru obtinere autorizatii de construire, proiect tehnic, detalii de executie), asistenta pe parcursul achizitiei pentru contractul de lucrari si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor pentru construirea unor obiecte noi din cadrul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din Pitesti si Stefanesti:
- retele de alimentare cu apa (14 km),
- rezervoare (2),
- statii pompare apa potabila (3),
- retele de canalizare (10 km),
- statii de pompare apa uzata (6).

• Proiect privind lucrari necesare pe colectorul casetat in zona SEAU Glina in urma preluarii acesteia de catre ANB faza II (lucrari pregatitoare, stabilire solutii dimensionari, lucrari structuri, lucrari mecanice, lucrari instalatii electrice, proiectie intruziune-sisteme de detectare, calcul valoare de investitie).
Elaborare Proiect Preliminar (echivalent SF si Expertize tehnice) si Proiect de Executie (echivalent PT + CS + DE) pentru realizare canal de evacuare apa de spalare si depuneri din caseta colectoare a statiei de epurare (L = 150 m), care va lega capatul aval al camerei de incarcare din dreptul fostei linii 3 de epurare cu albia raului Dambovita. Constructia proiectata este prevazuta cu elemente de inchidere tip batardou, stavile plane si un gratar rar si are ca scop ca in exploatare sa retina depunerile antrenate cu apa de spalare, care sa fie evacuate cu utilaje grele. La camerele de acces dinspre caseta spre liniile de epurare au fost proiectate batardouri si stavile care sa permita operatorului de apa diverse operatiuni in timpul exploatarii si clapete deversante pentru reglarea cotei deversoarelor laterale.
Proiect finantat prin programul ISPA.

• Studiu de Fezabilitate pentru “Statie de deferizare – demanganizare in comuna Lunca Corbului, judetul Arges”.
Elaborare studiu de fezabilitate pentru extinderea gospodariei de apa existente in scopul corectarii calitatii apei, necesitand urmatoarele obiecte suplimentare: o statie de pompare cu bazin de aspiratie si o statie de tratare pentru un debit de cca. 6 l/s.

• Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba”.
Elaborare documentatii de atribuire pentru achizitionarea contractelor de lucrari si asistenta tehnica in perioada derularii licitatiilor pentru construirea a 3 Statii de tratare a apei (STA) si 7 Statii de epurare a apei uzate (SEAU) din judetul Alba:
o CL1: Lot 1 – SEAU Campeni (8.000 l.e.);
Lot 2 – SEAU Sebes (36.000 l.e.);
Lot 3 – STA Sebesel; STA Cugir; STA Petresti;
o CL2: SEAU Alba-Iulia (84.000 l.e.);
o CL3: SEAU Blaj (26.000 l.e.);
o CL4: SEAU Cugir (30.000 l.e.);
o CL5: Lot 1 – SEAU Aiud (24.000 l.e.);
Lot 2 – SEAU Ocna Mures (15.000 l.e.).

• Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila”.
Elaborare documentatii tehnice de proiectare Fidic Rosu (documentatii pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii, PT + CS + DE) pentru urmatoarele obiecte necesare extinderii si reabilitari sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din aglomerarile Faurei, Insuratei si Ianca, jud. Braila:

Faurei:
- construire rezervor 2500 mc;
- reabilitare statie de clorare;
- reabilitare statie de pompare (25 l/s);
- reabilitare retele apa potabila (8.211 m);
- reabilitare si extindere retele canalizare (15.472 m);
- construire 2 statii de pompare apa uzata (10,8 l/s; 22,8 l/s);
- construire conducte de refulare (7.306 m).

Insuratei:
- reabilitare front de captare (5 puturi);
- extindere (reforare) front de captare (1 put);
- construire aductiune apa bruta (1477 m);
- construire rezervor 2500 mc;
- reabilitare statie de clorare;
- reabilitare statie de pompare (42 l/s);
- reabilitare retele apa potabila (7.245 m);
- reabilitare si extindere retele canalizare (38.729 m);
- construire 1 statie de pompare apa uzata (11 l/s);
- construire conducte de refulare (1.691 m).

Ianca:
- construire rezervor 2500 mc;
- reabilitare statie de clorare;
- reabilitare statie de pompare (46,2 l/s);
- reabilitare si extindere retele apa potabila (12.098 m);
- reabilitare si extindere retele canalizare (19.353 m);
- construire 1 statie de pompare apa uzata (26,4 l/s; 50,1 l/s);
- construire conducte de refulare (23.977 m).
Proiect finantat prin programul POS Mediu.

• Studiu de Fezabilitate actualizat pentru “Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti LOT1, (Pitesti, Stefanesti) – CL4″.
Elaborare studiu de fezabilitate pentru actualizarea lucrarilor necesare si bugetelor necesare pentru construirea unor obiecte noi din cadrul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din Pitesti si Stefanesti.

• “Proiect privind descarcarea casetei Dambovita, constructii civile (structura, terasamente), drumuri si platforme, imprejmuiri, expertiza (inclusiv laborator) goluri accese”

Contracte semnate in 2010

• “Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Calarasi”
Prestare de activitati necesare pentru reabilitarea si extinderea statiei de epurare Calarasi:
• elaborare documentatii pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii;
• verificare Proiect Tehnologic pentru conformitate cu legislatia din Romania;
• elaborare Detalii de Executie pentru lucrarile de constructii (arhitectura, structuri din beton armat, structuri metalice, terasamente), pentru obiectele:
- camera de admisie, cladire gratare si biofiltru;
- deznisipator si separator de grasimi;
- bazine de decantare primara noi;
- bazine de namol activat (inclusiv camera de distributie, camera de evacuare si statie suflante);
- decantoare secundare;
- statii de pompare namol recirculat;
- unitate prelevare probe;
- bazine de amestec si ingrosare namol;
- bazine de fermentare namol;
- statii de pompare;
- depozit de namol;
- cladirea masinilor;
- cladire administrativa si cabina poarta.
• elaborare Detalii de Executie pentru conducta de evacuare si gura de descarcare;
• elaborare desene as-built pentru lucrarile de constructii, conducta de evacuare si gura de descarcare.
• verificare manuale de exploatare pentru conformitate cu legislatia din Romania.
Proiect finantat prin programul POS Mediu.

• “Proiectare lucrari in zona camerelor de incarcare amonte statiei de epurare Bucuresti”
Elaborare Proiect Preliminar (echivalent SF si Expertize tehnice) si Proiect de Executie (echivalent PT + CS + DE) pentru realizare canal de evacuare apa de spalare si depuneri din caseta colectoare a statiei de epurare (L = 150 m), care va lega capatul aval al camerei de incarcare din dreptul fostei linii 3 de epurare cu albia raului Dambovita. Constructia proiectata este prevazuta cu elemente de inchidere tip batardou si stavile plane si are ca scop ca in exploatare sa retina depunerile antrenate cu apa de spalare, care sa fie evacuate cu utilaje grele.
Proiect finantat prin programul ISPA.

• “Proiectare sistem microzonal de alimentare cu apa a comunelor Cerasu, Drajna, Batrani, Starchiojd si Posesti, judetul Prahova”
Elaborare documentatii tehnice de proiectare la fazele SF, PT, DE, inclusiv documentatii de obtinere avize/acorduri, autorizatie de construire, pentru obiectele destinate asigurarii transportului si capacitatilor de inmagazinare necesare celor 5 comune din judetul Prahova:
- 6 rezervoare de inmagazinare (V = 300, 500 mc);
- 3 statii de pompare apa potabila;
- 46 km de conducte de aductiune.

• “Modernizarea retelelor de canalizare din Municipiul Urziceni, jud. Ialomita”
Elaborare documentatii tehnice de proiectare (fazele: PT, CS, DE) pentru extinderea si reabilitarea a cca. 1,7 km retele de canalizare in municipiului Urziceni.
Proiect finantat prin Programul PHARE 2006.

• “Documentatie geotehnica preliminara pentru investitia “Statie fotovoltaica”, municipiul Urziceni
Elaborare studiu geotehnic preliminar pentru construirea unei statii fotovoltaice cu o suprafata de cca. 20.000 mp.

• Studiu hidrogeologic preliminar privind resursele de apa subterana din zona orasului Fundulea, jud. Calarasi”
Elaborare studiu hidrogeologic pentru evidentierea situatiei actuale a captarii si posibilitatilor de extindere sau inlocuire a captarii de apa a orasului.

• “Regenerarea infrastructurii rutiere si edilitare in Orasul Chitila, Judetul Ilfov”
Elaborare documentatii tehnice de proiectare la fazele SF (actualizare), PT, DE, inclusiv documentatii de obtinere avize/acorduri, autorizatie de construire, pentru obiectele proiectate ale sistemelor noi de alimentare cu apa si canalizare menajera ale localitatii Rudeni:
• Sistem alimentare cu apa:
- captare (1 put: H = 230 m, Q = 5 l/s)
- conducta de aductiune (16 m),
- retea de distributie (5,1 km), inclusiv bransamente, hidranti de incendiu, camine;
- rezervor (V = 300 mc),
- statie de pompare (13,4 l/s) si clorinare (constructie metalica: 6 m x 3,45 m x 3 m).

• Sistem de canalizare menajera:
- retea de canalizare menajera (4,9 km), inclusiv camine;
- statii de pompare ape uzate (3 SPAU: 0,7 l/s; 4,2 l/s; 8,05 l/s);
- conducte de refulare (0,66 km), inclusiv camine;
- statie de epurare (1.700 locuitori echivalenti), inclusiv conducta de descarcare in emisar.

Contracte semnate in 2009

• “Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Calarasi”
Elaborare studiu topografic, studiu geotehnic si documentatii tehnice de proiectare (fazele: Proiect tehnologic – echivalent SF + PT si Proiect de Executie – echivalent CS + DE, documentatii pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii) pentru urmatoarele obiecte necesare extinderii si reabilitari statiei de tratare (debit = 1400 mc/h):
- reabilitare statie de filtre rapide de nisip si statie de pompare;
- reabilitare rezervoare (1 x 3000 mc, 2 x 10.000 mc);
- bazin de contact cu ozonul si instalatie de producere a ozonului;
- statie filtre carbune activ granular si cladire dispecer si laboratoare;
- decantoare lamelare;
- bazin de omogenizare apa de la spalare;
- statia de pompare apa decantata;
- statie deshidratare namol;
- retele incinta.
Proiect finantat prin programul POS Mediu.

• “Extindere si reabilitare a statiei de epurare ape uzate din aglomerarea Giurgiu – Slobozia”
Elaborare Proiect de Executie (echivalent CS + DE + Liste cantitati) si Expertize tehnice, faza DE specialitatea Rezistenta, Arhitectura si Mecanice, pentru obiectele proiectate sau reabilitate ale statiei de epurare Giurgiu (82.400 locuitori echivalenti, Qmax = 1044 mc/h = 290 l/s):
- camera de admisie – constructie noua;
- gratare rare si dese – constructie noua;
- desnisipator aerat, cuplat cu separator de grasimi – constructie noua;
- reabilitare decantoare primare existente;
- bazin de namol activat – constructie noua;
- statie de suflante – constructie noua;
- statie de preparare – dozare reactiv pentru precipitarea fosforului – constructie noua;
- decantoare secundare – constructie noua;
- reabilitare conducta de evacuare la emisar si gura de descarcare existente;
- reabilitare statie de pompare namol existenta;
- bazine de namol
- bazine de fermentare namol;
- cladirea masinilor;
- depozitul de namol deshidratat;
- gazometrul, faclia de gaz si rezervorul de gaz lichefiat;
- blocul cogenerator CHP;
- statia de pompare pentru canalizarea incintei;
- pavilionul administrativ;
- alimentarea cu apa potabila si industriala;
- cabina poarta;
- amenajarea incintei (drumuri si alei, sistematizare verticala, imprejmuiri si porti).
Proiect finantat prin programul POS Mediu.

• “Construirea statiei de epurare a apelor uzate in Municipiul Braila – Proiectarea colectorului principal si lucrarile aditionale din cartiterul Vidin, Municipiul Braila”
Elaborare documentatii tehnice de proiectare, fazele Proiect Tehnologic (echivalent SF + PT) si Proiect de Detaliu (echivalent CS + DE) pentru urmatoarele obiecte necesare extinderii si reabilitari statiei de tratare (debit = 1400 mc/h):
- conducta de refulare de la statia de pompare SP0 la statia de epurare proiectata: 2,7 km;
- caseta canalizare intre camera de intersectie existenta Germani / Rosiori si statia de pompare SP0: 0,14 km;
- caseta pentru descarcarea apei pluviale de la SP0 la Dunare: 0,85 km;
- conducta de evacuare ape epurate de la statia de epurare la Dunare: 0,9 km. Finantare: programul ISPA.
Proiect finantat prin Programul ISPA.

• “Studiu hidrogeologic preliminar privind alimentarea cu apa a orasului Budesti, jud. Calarasi”
Analiza posibilitatilor de alimentare cu apa ale orasului avand in vedere caracteristicile sursei actuale si extinderea acesteia cu un foraj de explorare – exploatare de adancime (H=600 m, Q=15-20 l/s) pentru asigurarea unui debit necesar la sursa de cca. 20 l/s.

• “Reabilitarea si dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa in Municipiul Suceava, Masura ISPA 2005/RO/16/P/PE/004-2″
Elaborare proiect in faza DE, specialitatea REZISTENTA si ARHITECTURA pentru urmatoarele lucrari:
1) Frontul de captare Berchisesti:
- Pavilion de exploatare nou, incluzand statia de clorare si neutralizare, laborator, dispecer, birou, vestiar
2) Gospodaria de apa Sfantul Ilie:
- Realizarea unui camin de debitmetru pe conductele de intrare in statie;
- Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare cu capacitatea de 2 x 10000 mc
- Reabilitarea castelului de apa existent, cu capacitatea de 1000 mc
- Realizarea unei statii de clorare cuplata cu statie de pompare
- Realizarea unui pavilion de exploatare nou, incluzand dispeceratul central, laboratorul central, birouri si vestiare
- Alei, amenajare incinta si gard
3) Gospodaria de apa Zamca II
- Camera de vane noua pentru rezervorul nr. 1 cu rol si de dispecerat si statie de clorare
- Doua camere de vane noi
- Sistematizarea verticala a incintei si gard
4) Gospodaria de apa Zamca I
- Camin pentru vana de reducere a presiunii si debitmetru
5) Gospodaria de apa Burdujeni I
- Statie de pompare noua, echipata cu 5 pompe
- Pavilion de exploatare nou, incluzand dispeceratul pentru gospodariile de apa Burdujeni I, II si III, ateliere si vestiare
- Alei si gard nou
6) Gospodaria de apa Burdujeni II
- Reabilitarea structurii la rezervoarele existente II A (250 mc) si II B (150 mc)
- Camera de vane la fiecare rezervor
- Camin de distributie nou la rezervoare
- Statie de pompare noua cuplata cu statie de clorare si atelier
- Alei, sistematizare pe verticala si gard
7) Gospodaria de apa Burdujeni III
- Rezervor de inmagazinare nou, rectangular, cu un volum de 500 mc
- Constructie noua care sa adaposteasca camera de vane a rezervorului, statia de pompare si statia de dezinfectie
- Drum de acces, alei, sistematizare pe verticala si gard
Proiect finantat prin Programul ISPA.

• “Modernizare retea de apa potabila si de canalizare in Cazarma 1369 Constanta”
Elaborare proiect (fazele SF, DTAC, PT + DE) pentru modernizarea sistemelor de apa potabila si canalizare pentru obiectele:
1) Conducte de bransament L=525 m
2) Statie de hidrofor
2.1) instalatii si echipamente hidromecanice;
- grup pompare pentru consumul menajer si incendiu interior compus din 2 pompe centrifuge cu ax orizontal
- grup pompare pentru incendiu exterior compus din 3 pompe centrifuge cu ax orizontal
2.2) instalatii si echipamente electrice si automatizare;
- instalatii de forta
- montajul tablourilor si cablurilor de semnalizare si automatizare
- verificarea si reabilitarea instalatiei de legare la pamant
3) Rezervorul de inmagazinare – rezervor suprateran, cu un volum de 300mc
4) Retea de distributie apa potabila – Retea inelara avand L=1745 m
5) Retea canalizare menajera – Realizata din PVC L=1357 m
6) Retea canalizare pluviala – Realizata din PVC L=1417 m

• “Reabilitarea filtrelor F1-F10 de la uzina de apa Budeasa – Faza DALI.”
Realizarea proiectului (faza DALI + Raport de expertiza) pentru reabilitarea filtrelor F1 – F10 de la Uzina de Apa Budeasa pentru urmatoarele obiecte:
1) Lucrari tehnologice:
- inlocuirea nisipului cuartos;
- inlocuire sistem drenaj;
- inlocuire sistem de insuflare aer;
- inlocuirea conductelor de evacuare, preaplin si admisie a apei decantate;
- montare traductoare ultrasonice pentru colmatarea filtrelor.
2) Lucrari de constructii:
- demontarea tuturor placilor cu crepine,
- Lucrari de aducere la cota a jghiaburilor din cuvele de filtrare,
- Realizarea unor goluri pentru ferestre si ventilare,
- Lucrari de refacere a etanseitatii.
3) Lucrari electrice si automatizare:
- tablou de distributie si alimentare pentru fiecare tablou de automatizare,
- software de aplicatie pentru fiecare filtru,
- ecrane in WinCC

• “Elaborare 5 studii de fezabilitate independente, aferente aglomerarilor Pantelimon-Dobroesti, Bragadiru-Cornetu, Domnesti-Ciorogarla, Branesti si Cernica din judetul Ilfov”
Proiect finantat prin Programul POS Mediu. Elaborare studii de fezabilitate si documentatii pentru obtinerea avizelor pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare din 5 aglomerari situate in judetul Ilfov, incluzand urmatoarele capacitati totale:
- captari de apa subterana, 36 puturi;
- conducte de aductiune, L=16051 m;
- statii de clorare, 7 buc.;
- statii de pompare, 7 buc.;
- rezervoare, 7 buc.;
- retea de distributie apa, L=185.181 m;
- retea de canalizare, L=203.655 m;
- statii de pompare ape uzate, 43 buc.

• “Elaborare 5 studii de fezabilitate pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si canalizare pentru orasele Slobozia, Fetesti, Amara, tandarei, Cazanesti din judetul Ialomita”
Proiect finantat prin Programul POS Mediu. Elaborare studii de fezabilitate si documentatii pentru obtinerea avizelor pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din 5 orase situate in judetul Ialomita, incluzand urmatoarele capacitati totale:
- conducte de aductiune – L= 15.680 m;
- retea de distributie – L= 40.571 m;
- conducte de refulare de la SPAU – L= 17.793 m;
- statii de pompare ape uzate – 18 buc.;
- retea de canalizare – L=143.340

• “Modernizarea retelelor de canalizare din municipiul Urziceni, jud. Ialomita” – PT+CS+DE
Elaborarea proiectului in faza PT+CS+DE pentru extinderea si reabilitarea a 5968 m retele de canalizare. Proiect finantat prin Programul PHARE 2006.

• Detalii de executie privind “Reabilitarea statiei de pompare Chirita structuri si lucrari hidromecanice”
Realizarea detaliilor de executie pentru:
- Reabilitarea structurala si functionala a statiei de pompare existenta Chirita cuprinzand:
- 2+1 pompe pentru Zona industriala, Q=250 l/s, H=30mCA;
- 2+1 pompe alimentare rezervoare Sorogari, Q=450 l/s, H=78mCA;
- 2+1 pompe alimentare oras, Q=300 l/s, H=48mCA;
- Rezervor nou apa potabila din beton armat V=2500 mc;
- Camine masura debite la statia de pompare;
- Retele tehnologice in incinta;
- Masuri pentru atenuarea fenomenului de lovitura de berbec in conducta de refulare Dn 800 mm de la grupul de pompare Sorogari la rezervoarele Sorogari
Proiect finantat prin Programul ISPA.

Contracte semnate in 2008

• “Amenajare piata agroalimentara in municipiul Urziceni”, jud Ialomita – studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie.
Elaborare studiu topografic, studiu geotehnic si proiect (fazele PT+CS+DE) pentru amenajarea pietei agroalimentare din municipiul Urziceni prin modernizarea halei de produse lactate si realizarea unei hale cu structura metalica pentru vanzare legume – fructe (40 m x 20 m).

• “Studii privind alimentarea cu apa a unor aglomerari urbane si rurale din judetele Dambovita si Harghita”.
Elaborare studiu, pentru proiect finantat prin POS Mediu, privind alimentarea cu apa a 12 aglomerari urbane din judetele:
- Dambovita: 37 de localitati, debit total solicitat de cca. 700 l/s si
- Harghita: 11 localitati, debit total solicitat de cca. 235 l/s; .
S-au analizat din punct de vedere cantitativ si calitativ captarile existente si s-au facut propuneri de surse noi si alternative pe baza conditiilor naturale geologice, hidrogeologice, hidrologice existente in zona si a analizelor de calitate a apei.

• “Infrastructura tehnico-edilitara si de drumuri pentru dezvoltarea zonelor industriale in Municipiul Urziceni”, jud. Ialomita,
Elaborare cerere de finantare, studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza tehnica pentru modernizarea sistemelor rutiere de pe 4 strazi din zona de nord a municipiului Urziceni, precum si extinderea utilitatilor hidroedilitare amplasate in corpul acestora, avand urmatoarele caracteristici principale:
- cai rutiere (L=4,287 km);
- retele de alimentare cu apa (L=3,025 km);
- retele de canalizare (L=2,72 km).
Proiect declarat eligibil prin programul POR.

• “Retehnologizarea statiilor de tratare a apei de rau (potabilizarea) si de epurare a apelor uzate industriale de pe platforma de extractie titei Suplacu Barcau
Elaborare proiect pentru statie de tratare noua Suplacu (Qmax=295,5 mc/h) si reabilitarea captarii de apa de suprafata (fazele SF, PT, CS) pentru specialitatile constructii si arhitectura la toate obiectele, instalatii hidraulice exterioare, instalatii electrice, de ventilatie, termice si sanitare pentru obiecte non-proces. Obiectele proiectate sunt:
- Camera de distributie, bazine de preoxidare si floculare;
- Predecantor;
- Monobloc tratare;
- Statie de pompare si suflante;
- Rezervor 1000 mc;
- Statie de pompare si rezervoare existente;
- Bazin de stocare si pompare apa de spalare filtre, uzata si supernatant;
- Ingrosator namol;
- Statie de pompare namol ingrosat;
- Platforme de uscare a namolului;
- Statie de pompare ape uzate si ape de la paturi de uscare;
- Statie de clorare;
- Statie de reactivi;
- Pavilion de exploatare;
- Gospodarie electrica;
- Cladire centrala termica;
- Fosa septica si camin de neutralizare;
- Retele in incinta – camine;
- Sistematizare verticala, demolari, drumuri platforme si imprejmuire.

• “Documentatii tehnice pentru alimentarea a cartierului rezidential Tomis Plus, jud. Constanta”
Elaborare studiu hidrogeologic preliminar si documentatie pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor pentru alimentarea cu apa din subteran a cartierului de locuinte Tomis Plus din municipiul Constanta (debit total=10 l/s).

• “Imbunatatirea sistemului de distributie a apei si a sistemului de canalizare in Deva si Hunedoara” – ISPA 2005/RO/16/P/PE/002-01
Realizarea detaliilor de executie pentru vane ingropate, camine de vane, lucrari de structuri la statiile de pompare, bazine de retentie si preaplin, retele de canalizare, colectoare gravitationale si refulari de la statiile de pompare si planul de sanatatea si siguranta muncii din municipiile Deva si Hunedoara.
Proiect finantai prin Programul ISPA.

• Aplicatie Program PHARE 2006 – pentru “Modernizarea retelelor de canalizare din Municipiul Urziceni, judetul Ialomita”
Elaborare cerere de finantare (sectiunea generala, sectiunea specifica, sectiunea economica), studiul de fezabilitate, studiul geotehnic, studiu topografic, documentatii pentru obtinerea avizelor necesare pentru reabilitarea si extinderea a cca 6,4 km retele de canalizare.

• “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – zona Urziceni Nord”
Elaborare studiu topografic, studiu geotehnic si studiu de fezabilitate pentru reabilitarea unei conducte de aductiune si a retelelor de canalizare din Municipiul Urziceni, judetul Ialomita, in lungime totala de cca. 16 km, din care:
- 3,5 km conducta de aductiune apa potabila;
- 12,5 km de retele de canalizare menajera.
Proiect finantai prin Programul PHARE 2005.

• • “Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si canalizare din municipiul Urziceni, judetul Ialomita”
Elaborarea studiu topografic, studiu geotehnic si proiect tehnic+caiete de sarcini+detalii de executie (PT+CS+DE), , documentatii pentru obtinere avizelor/acordurilor, proiect pentru obtinerea pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si canalizare din Municipiul Urziceni, judetul Ialomita, in lungime totala de cca. 46,4 km, din care:
- 25,2 km de retele de alimentare cu apa potabila;
- 21,2 km de retele de canalizare menajera
Proiect finantai prin Programul POS Mediu.

Contracte semnate in 2007

Solutii tehnice pentru reproiectare „Extinderea retelei de distributie a apei din sursa Berchisesti în cartierul Burdujeni – municipiul Suceava, judetul Suceava”
Proiectare în faza DE pentru retelele de alimentare cu apă din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava: memoriu tehnic, desene tehnice, specificatii tehnice.

„Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Galita, comuna Ostrov, judetul Constanta”
Studiu topografic, studiu geotehnic, proiect (fazele PT+CS+DE), documentatie de obtinere avize si acorduri pentru reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă din localitatea Galita (Q=1,3 l/s):
- captare (nouă): put de exploatare (H=75 m)
- statie de clorinare (nouă)
- bazin vidanjabil
- rezervor (reabilitare): V=100 mc
- conductă de aductiune (nouă): L=2,5 km
- retea de distributie (nouă): L=7 km.

„Sistem de canalizare menajeră în comuna Dragoslavele, judetul Arges” 
Realizare studiu de fezabilitate pentru sistemul de canalizare al comunei Dragoslavele, judetul Arges, constând în:
- retea de canalizare: L=21 km
- statii de pompare ape uzate: 5 SP cu debite Q=1,2…25 l/s
- statie de epurare: Q=720 mc/zi

„Modernizarea sistemului de alimentare cu apă Motca, Pascani” 
Proiectare în faza DE, desene As-Built, manual de operare si întretinere pentru următoarele obiecte din cadrul sistemului de alimentare cu apă:

 • Fronturi de captare – reabilitare (33 puturi de exploatare): reechipare instalatii hidraulice
 • Conducta de aductiune Motca – Pascani – nouă (L=43 km, Dn 600 mm, PAFSIN): proiectare traseu conductă inclusiv traversări (1 drum national, 3 drumuri judetene, 2 căi ferate industriale, 10 văi);
 • Centru dispecer – reabilitare;
 • Rezervoare de joasă presiune – reabilitare (2 x 1000 mc): reabilitare structură si înlocuire instalatii hidraulice;
 • Clădire administrativă – nouă (17 m x 10 m): 11 încăperi + spatii de circulatie;
 • Statie de pompare  – nouă: clădire parter (6,3 m x 11,6 m) dotată cu 4 pompe x 50 l/s, H = 43 m;
 • Statie de clorinare – nouă: clădire parter (4,8 m x 12,6 m) cu instalatie de clorinare (4000 gCl2/h), instalati de neutralizare cu sprinklere, spatiu de depozitare (7 m x 2 m) pentru butelii (4 butelii x 500 l);
 • Colector canalizare al gospodăriei de apă pentru racordarea la reteaua orasului (L=3,63 km, De400 – 500 mm);
 • Conducte de legătură la rezervoare (L=0,825 km, Dn400 mm, PAFSIN);
 • Rezervoare de înaltă presiune – reabilitare (1 x 5000 mc, 1 x 2500 mc.

Studiu hidrogeologic preliminar pentru „Alimentare cu apă sat Dropia, comuna Tortomanu”, judetul Călărasi
Studiu hidrogeologic pentru stabilirea sursei de apă necesare pentru alimentarea localitătii Dropia cu un debit de 0,5 l/s, rezultând un foraj cu adâncimea H=30 m.

„Servicii de urmărirea calitătii executiei lucrărilor la Programul SAMTID, orasele Azuga (retele), Sinaia (retele), Urlati (retele), Baicoi (retele), Busteni (retele) din judetul Prahova” 
Participarea la întocmirea documentelor pentru faze determinante, predări amplasamente, lucrări ascunse de fundare sau montaj, compactări, umpluturi, receptii etc.

„Servicii de urmărirea calitătii executiei lucrărilor la Programul SAMTID, orasele Breaza, Comarnic (statie de tratare + retele), Slănic, Mizil, Plopeni, Sinaia (statie de tratare + retele), Azuga (statie de tratare) din judetul Prahova”
Participarea la întocmirea documentelor pentru faze determinante, predări amplasamente, lucrări ascunse de fundare sau montaj, compactări, umpluturi, receptii etc.

“Studiu de oportunitate pentru reducerea nitratilor din apa potabilă care asigură alimentarea cu apă a localitătii Valu lui Traian, din cadrul comunei Valu lui Traian”, judetul Constanta
Studiu de oportunitate pentru reducerea nitratilor din apa extrasă pentru localitatea Valu lui Traian (Q=160,2 mc/h): analiza preliminară a datelor existente privind alimentarea cu apă a localitătii; identificarea eventualelor surse de poluare a apei subterane captate si a măsurilor necesare pentru diminuarea sau oprirea acestor fenomene; identificarea de solutii posibile de reducere a nitratilor din sursa de apă existentă sau găsirea unei noi surse de apă având calităti corespunzătoare; descrierea preliminară a lucrărilor de investitii pentru fiecare dintre variantele identificate; performantele tehnice scontate a se obtine după realizarea investitiilor propuse; implicatii asupra mediului înconjurător; valoarea totală estimată a investitiei; cheltuieli anuale de exploatare.

 „Studiu de oportunitate pentru reducerea nitratilor din apa potabilă care asigură alimentarea cu apă a localitătii Albesti, din cadrul comunei Albesti”, judetul Constanta
Studiu de oportunitate pentru reducerea nitratilor din apa extrasă pentru localitatea Albesti (Q=19,7 mc/h): analiza preliminară a datelor existente privind alimentarea cu apă a localitătii; identificarea eventualelor surse de poluare a apei subterane captate si a măsurilor necesare pentru diminuarea sau oprire a acestor fenomene; identificarea de solutii posibile de reducere a nitratilor din sursa de apă existentă sau găsirea unei noi surse de apă având calităti corespunzătoare; descrierea preliminară a lucrărilor de investitii pentru fiecare dintre variantele identificate; performantele tehnice scontate a se obtine după realizarea investitiilor propuse; implicatii asupra mediului înconjurător; valoarea totală estimată a investitiei; cheltuieli anuale de exploatare.

 „Studiu de oportunitate pentru reducerea nitratilor din apa potabilă din localitătile Ostrov, Bugeac, Esechioi”, judetul Constanta
Studiu de oportunitate pentru reducerea nitratilor din apa extrasă pentru localitătile Ostrov (Q=31,6 mc/h), Bugeac (Q=4,36 mc/h) si Esechioi (Q=4,68 mc/h): analiza preliminară a datelor existente privind alimentarea cu apă a localitătii; identificarea eventualelor surse de poluare a apei subterane captate si a măsurilor necesare pentru diminuarea sau oprirea acestor fenomene; identificarea de solutii posibile de reducere a nitratilor din sursa de apă existentă sau găsirea unei noi surse de apă având calităti corespunzătoare; descrierea preliminară a lucrărilor de investitii pentru fiecare dintre variantele identificate; performantele tehnice scontate a se obtine după realizarea investitiilor propuse; implicatii asupra mediului înconjurător; valoarea totală estimată a investitiei; cheltuieli anuale de exploatare.

„Măsurători de debit si calcul parametri optimi de exploatare la puturile de apă ale orasului Otopeni (11 puturi)”
Efectuarea măsurătorilor si calculul parametrilor optimi de exploatare la puturile de apă ale orasului Otopeni.

„Denisipări foraje de alimentare cu apă în zona orasului Otopeni (6 foraje, adâncime H=80m)”
Efectuarea lucrărilor de decolmatare la forajele de medie adâncime ale localitătii.

Întocmire documentatie tehnică pentru lucrările de instalatii hidromecanice pentru „Reabilitarea statiei de tratare apă potabilă Budeasa, rezervoare, statii de pompare si puturi”
Întocmire documentatie tehnică (documentatii preliminare si detalii de executie) pentru statiile de pompare ale sistemului de alimentare cu apă din municipiul Pitesti:
- calcul de nepermanentă pentru conductele de refulare de la SP Budeasa:
- grupul de conducte pentru zona industrială nord: L=1,7 km (Dn 600 mm), L=1,7 km (Dn 800 mm)
- grupul de conducte pentru mun. Pitesti: L=7,28 km (Dn 1000 mm), L=7,2 km (Dn 1000/800 mm), L=7,2 km (Dn 800 mm)
- detalii de executie pentru reabilitarea statiilor de pompare/repompare:
- SP Budeasa: 1+1 pompe (Q=1400 mc/h), 3+2 pompe (Q=1000 mc/h)
- SP ZIN: 2+1 pompe (Q=500 mc/h),
- SP Schitul: 1+1 pompe (Q=600 mc/h),
- SP Smeura: 1+1 pompe (Q=1100 mc/h)
- SP Razboieni 1: 2+1 pompe (Q=1000 mc/h),
- SP Razboieni 2: 1+1 pompe (Q=800 mc/h), 1+1 pompe (Q=500 mc/h), 1+1 pompe (Q=100 mc/h), 1+1 pompe (Q=500 mc/h)

„Lucrări de infrastructură la ansamblul rezidential din comuna 1 Decembrie”
Proiectare în fazele PT, CS, DE pentru retelele de alimentare cu apă si canalizare: memorii tehnice pe specialităti, caiete de sarcini pe specialităti, liste de cantităti de lucrări, desene tehnice, specificatii tehnice.

„Reabilitare retea apă potabilă str. Mihai Viteazul si str. Gh.Lazăr (Traian, Plopului, Calomfirului)” în municipiul Urziceni, judetul Ialomita.
Proiectare în fazele PT, CS, DE pentru retelele de alimentare cu apă si canalizare: memorii tehnice pe specialităti, caiete de sarcini pe specialităti, liste de cantităti de lucrări, desene tehnice, specificatii tehnice.

“Canalizare menajeră str. Calea Bucuresti” în municipiul Urziceni, judetul Ialomita.
Proiectare în fazele PT, CS, DE pentru retelele de alimentare cu apă si canalizare: memorii tehnice pe specialităti, caiete de sarcini pe specialităti, liste de cantităti de lucrări, desene tehnice, specificatii tehnice.

 „Îmbunătătirea evacuării apelor menajere în perimetrul asamblurilor de locuinte et.I Calea Bucuresti Bl.R1, R2, R3, F3”
Proiectare în fazele PT, CS, DE pentru retelele de canalizare: memorii tehnice pe specialităti, caiete de sarcini pe specialităti, liste de cantităti de lucrări, desene tehnice, specificatii tehnice.

 „Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si canalizare în comuna Chiajna, judetul Ilfov” 
Întocmirea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini necesare delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si canalizare.

Cerere de finantare pentru Programul PHARE 2005 Coeziune Economică si Socială – Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protectiei Mediului, cu tema “Platforme ecologice pentru colectarea si managementul gunoiului de grajd si a materialelor refolosibile”
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generală, sectiunea specifică, sectiunea economică

Cerere de finantare pentru Programul PHARE 2005 Coeziune Economică si Socială – Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protectiei Mediului, cu tema “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare zona Urziceni Nord”
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generală, sectiunea specifică, sectiunea economică

Cerere de finantare pentru Programul PHARE 2005 Coeziune Economică si Socială – Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protectiei Mediului, cu tema “Constructia unor noi elemente de infrastructură publică, al căror rol este acela de a oferi protectia împotriva inundatiilor”, comuna Runcu, judetul Dâmbovita
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generală, sectiunea specifică, sectiunea economică

Cerere de finantare pentru Programul PHARE 2005 Coeziune Economică si Socială – Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protectiei Mediului, cu tema “Platforme ecologice pentru colectarea si managementuln gunoiului de grajd si a materialelor refolosibile din Comuna Ulmeni, judetul Călărasi ”
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generală, sectiunea specifică, sectiunea economică

Cerere de finantare pentru Programul PHARE 2005 Coeziune Economică si Socială – Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protectiei Mediului, cu tema “Modernizarea si extinderea sistem canalizare”, comuna Cornetu, judetul Ilfov.
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generală, sectiunea specifică, sectiunea economică

Cerere de finantare pentru Programul PHARE 2005 Coeziune Economică si Socială – Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protectiei Mediului, cu tema “Extindere sistem de canalizare”, comuna Valea Mare, judetul Dâmbovita
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generală, sectiunea specifică, sectiunea economică

“Construire pensiune turism rural în comuna Runcu, judetul Dâmbovita”
Proiectare în fazele PT, CS, DE pentru realizarea unei pensiuni turistice: memorii tehnice pe specialităti, caiete de sarcini pe specialităti, liste de cantităti de lucrări, desene tehnice, detalii de executie.

„Construire pensiune turism rural în com. Buciumeni, judetul Dâmbovita”
Proiectare în fazele PT, CS, DE pentru realizarea unei pensiuni turistice: memorii tehnice pe specialităti, caiete de sarcini pe specialităti, liste de cantităti de lucrări, desene tehnice, detalii de executie.

Contracte semnate in 2006

• “Proiectare drum D.C. 240 Trafic greu” municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa
Proiectare în fazele PT, CS, DE pentru modernizarea drumului DC240 în vederea preluării traficului greu:
- reabilitarea drumului DC 240: L=1,7 km
- realizare pod peste Valea Cotorca: L=60 m
- reabilitare pod peste canal regularizare: L=16 m.

• “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din oraşele: Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu Gară” 
Realizarea detaliilor de execuţie pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie din oraşele Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu Gară (85 km) şi pentru reabilitarea staţiilor de pompare şi a staţiilor de clorinare din staţiile de tratare aferente oraşelor mai sus menţionate.

• „Studiu pentru identificarea surselor de infiltraţii de apă de la vila 10 – Snagov şi analiza posibilităţilor de remediere”
Studiu hidrogeologic şi studiu de soluţie pentru identificarea surselor de infiltraţii de apă de la vila 10 Snagov şi analiza posibilităţilor de remediere.

• „Modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa din comuna Dragoslavele, jud. Arges – Ordonanta de Guvern 7. 
Elaborare studiu topografic, studiu geotehnic şi proiect (fazele PT+CS+DE) pentru alimentarea cu apă a comunei Dragoslavele, judeţul Argeş (Q=6,2 l/s), având următoarele obiecte:
- captare dren (nou): Q=4 l/s
- aducţiune (nouă): L=0,65 km
- constructii existente (reamenajare): camera de liniştire, deznisipator
- rezervor (nou): V=340 mc
- rezervor (reabilitare): V=100 mc
- grup de exploatare (nou)
- staţie de clorinare (nouă)
- bazin vidanjabil
- reţele în incintă
- amenajări în incintă
- reţele de distribuţie: 19,4 km.

• „Servicii de proiectare pentru:
- Actualizare studiu de fezabilitate sistem sporirea gradului de alimentare cu apa a Municipiului Oltenita
- Studiu de fezabilitate pentru investitia „Reabilitarea si extindere canalizare menajera in zonele nord si sud din municipiul Oltenita’.
- Reabilitare retele de distributie apa potabila in Municipiul Oltenita”
Elaborare studii de fezabilitate pentru:
- sistem de alimentare cu apă: captare – 4 foraje x H=450 m/foraj x Q=35 l/s/puţ, aducţiune
- sistem de canalizare menajeră: colectoare ape menajere: L=4,45 km (De 110…280 mm), staţie de pompare ape uzate: 2+1 pompe (Q=46 mc/h/pompă), conductă refulare L=2,1 km
- sistem de alimentare cu apă: reţele de distribuţie apă potabilă

• „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa al orasului Scornicesti, Judeţul Olt”
Studiu hidrogeologic pentru analiza posibilităţilor de optimizare a caracteristicilor de exploatare ale forajelor existente în oraşul Scorniceşti în vederea acoperirii debitului necesar solicitat de beneficiar, de cca. 40 l/s.

• „Lucrari edilitare in ansamblul de locuinte de pe Soseaua Străuleşti nr. 58-60″
Elaborare proiect (fazele PT+CS+DE) pentru reţele hidroedilitare la noul ansamblu de locuinţe de pe şos. Străuleşti, nr. 58-60:
- reţele canalizare menajeră: L=0,71 km (Dn 250 mm)
- staţie de pompare ape uzate: 1+1 pompe (Q=8,8 l/s/pompă), conductă refulare L=0,3 km, De 110 mm
- reţea de canalizare pluvială: L=0,91 km, De 315…500 mm
- separator de produse petroliere: Qn=80 l/s
- evacuare în lacul Băneasa
- reţea de alimentare cu apă potabilă: L=1,3 km.

• „Reabilitarea serviciului de cismele publice cu jet de apa si hidranti publici de incendiu din Municipiul Bucuresti”
Elaborare documentaţii pentru obţinere avize, proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru realizarea a 60 cişmele publice cu jet de apă şi 64 hidranţi publici de incendiu în toate sectoarele din municipiul Bucureşti.

• „Studiu de fezabilitate privind optimizarea retelei de apa industriala si canalizare ALRO” cu analiza a doua variante: „Reabilitarea sistemului de apa industriala pentru functionarea sa in sistem centralizat cu recuperarea apei intr-un procent foarte mare” si „Reabilitarea sistemului cu reconfigurarea retelelor pe baza descentralizarii recuperarii apei utilizate prin tratare si recirculare la nivelul unor grupe de utilizatori”

• Studiu hidrogeologic pentru alimentarea cu apa a obiectivului „Casa de pregatire si agrement Varciorova, jud. Mehedinti”
Studiu hidrogeologic pentru alimentarea cu apă a “Casei de pregătire şi agrement” pentru un debit de 0,2 l/s.

• „Reabilitare retea de apa Asociatia de Proprietari nr. 1”, Urziceni
Proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie pentru reteaua de alimentare cu apa in Municipiul Urziceni: memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini pe specialitati, liste de cantitati de lucrari, desene tehnice.

• „Reabilitare retea alimentare cu apa str. Calea Bucuresti din localitatea Urziceni”
Proiectare in fazele PT, CS, DE pentru reteaua de alimentare cu apa in mun. Urziceni: memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini pe specialitati, liste de cantitati de lucrari, desene tehnice, detalii de executie.

• „Modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa din comuna Dragoslavele, jud. Arges”
Elaborare studiu hidrogeologic şi studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apă a comunei Dragoslavele, judeţul Argeş (Q=6,2 l/s), având următoarele obiecte noi:
- captare dren: Q=4 l/s
- aducţiune: L=0,65 km
- rezervor: V=340 mc
- grup de exploatare
- staţie de clorinare
- reţele de distribuţie: L=19,4 km.

• „Documentatie pentru obtinere autorizatie de gospodarire a apelor la SC TESATORIILE REUNITE SA Bucureşti”
Elaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor, inclusiv regulament de functionare, exploatare si intretinere pentru SC TESATORIILE REUNITE SA Bucuresti.

• „Tratarea si evacuarea apelor uzate si a slamului de la CET Timisoara Centru”
Elaborare studiu de fezabilitate şi documentaţii pentru obţinere avize/acorduri pentru tratarea şi evacuarea apelor uzate şi a şlamului de la CET Timişoara Centru, rezultând obiectele:
- Instalaţia de epurare a apelor provenite de pe platforma CET Timişoara Centru (Q=15mc/h): instalaţie de flotaţie, instalaţie de deshidratare şlam, echipamente
- Instalaţii de epurare ape uzate impurificate cu produse petroliere: 2 separatoare de hidrocarburi Q=20 l/s, 30 l/s
- reţele de canalizare: L= 0,7 km
- staţii de pompare ape uzate: SPAU 1(Q=80 mc/h), SPAU2 (Q=200 mc/h).

• „Servicii de consultanta si inginerie pentru sectorul apelor potabile si apelor reziduale din Romania”
Propunere de soluţii evaluarea cheltuielilor de investiţii necesare pentru reabilitarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră şi canalizare meteorică din 4 municipii, 6 oraşe şi 42 comune (cu peste 2000 locuitori) din judeţul Braşov, rezultând următoarele lucrări principale:
- 10 municipii şi oraşe:
- sisteme de alimentare cu apă potabilă (Qzimax=285000 mc/zi):
- captări (foraje, apă suprafaţă, izvoare): 481 l/s
- aducţiuni: 114,55 km
- rezervoare: 23 buc, volum total=24700 mc
- retea distribuţie: 392,8 km
- staţii pompare: 12 buc, debit total=358 l/s
- staţii clorare: 7 buc
- staţii tratare: 3 buc
- sisteme de canalizare menajeră:
- reţele canalizare: 747,84 km
- staţii pompare: 48 buc, debit total=586,5 l/s
- staţii epurare: 3 buc, debit total=238639 mc/zi
- sisteme de canalizare meteorică:
- reţea canalizare: 91 km

- 42 comune (peste 2000 locuitori):
- sisteme de alimentare cu apă:
- captări: 206 foraje, debit total=618 l/s
- aducţiuni: 170 km
- rezervoare: 34 buc, volum total=20400 mc
- staţii clorare: 34 buc
- staţii hidrofor: 34 buc, debit total=1904 mc/h
- reţea distribuţie: 478 km
- sisteme de canalizare menajeră:
- reţea canalizare: 456 km
- staţii pompare: 174 buc, debit total: 754 l/s
- staţii epurare: 29 buc, locuitori echivalenţi=83000.

• „Canale pluviale si guri de scurgere in zonele critice din Municipiul Bucuresti, la evenimente pluviometrice deosebite in sectorul 4, inclusiv statia de pompare Berceni”
Consultanta si supervizare aferenta executiei obiectivului.

• „Canale pluviale si guri de scurgere in zonele critice din Municipiul Bucuresti, la evenimente pluviometrice deosebite in sectorul 3, inclusiv Pasajul Marasesti”
Consultanta si supervizare aferenta executiei obiectivului.

• „Reabilitare retea alimentare cu apa str. Arcului, Primaverii, Plopului, Muncii, Puscasi, Panduri, Capitan Urzica, Rozelor, Trandafirului, Garoafelor si Zambilelor din Mun. Urziceni”.
Proiectare in fazele PT, CS, DE pentru reteaua de alimentare cu apa in mun. Urziceni: memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini pe specialitati, liste de cantitati de lucrari, desene tehnice, detalii de executie.

• „Aplicatie pentru constructie pensiune turism rural conform masurii 3.4 Sapard – comuna Buciumeni, judetul Dambovita”
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generala, sectiunea specifica, sectiunea economica (buget, plan financiar, devize, prognoza veniturilor si cheltuielilor, cash flow, indicatori financiari), elaborare documentatii avize, studiu de fezabilitate.

• „Aplicatie pentru constructie pensiune turism rural conform masurii 3.4 Sapard – comuna Runcu, judetul Dambovita”
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generala, sectiunea specifica, sectiunea economica (buget, plan financiar, devize, prognoza veniturilor si cheltuielilor, cash flow, indicatori financiari), elaborare documentatii avize, studiu de fezabilitate.

• „Aplicatie pentru constructie pensiune turism rural conform masurii 3.4 Sapard – comuna Moroeni, judetul Dambovita”
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generala, sectiunea specifica, sectiunea economica (buget, plan financiar, devize, prognoza veniturilor si cheltuielilor, cash flow, indicatori financiari), elaborare documentatii avize, studiu de fezabilitate.

• „Proiect de parteneriat public privat privind realizarea unor sisteme de alimentare cu apa potabila si de canalizare a apelor uzate in Judetul Ilfov”
Reactualizare studiu de prefezabilitate si elaborare studiu de fezabilitate pentru initierea unui proiect de parteneriat public privat si asistenta tehnica pe parcursul derularii negocierilor pentru semnarea contractului.

 „Actualizare studiu de prefezabilitate si elaborare studiu de fezabilitate pentru initierea proiectului de parteneriat public privat privind realizarea unor sisteme de alimentare cu apa potabila si de canalizare a apelor uzate in judetul Ilfov si realizarii documentelor de initiere a proiectului de parteneriat public privat”
Reactualizare studiu de prefezabilitate, elaborare studiu de fezabilitate şi elaborarea documentelor de iniţiere a unui proiect de parteneriat public-privat pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră din 32 de comune din judeţul Ilfov.
Sistemele au fost organizate în sisteme locale şi sisteme zonale în funcţie de condiţiile morfologice, hidrogeologice, economice particulare.
Ulterior, sistemele locale şi zonale au fost grupate în 9 regiuni pentru rezultând 9 studii de fezabilitate, pentru organizarea de licitaţii pentru concesiune de lucrări.

• Refacere cerere de finantare si anexe, studiu de fezabilitate conform masurii SARAD 3.4 pentru proiectul „Construirea pensiunii de turism rural Casa Cristina”
Elaborare cerere de finantare: sectiunea generala, sectiunea specifica, sectiunea economica (buget, plan financiar, devize, prognoza veniturilor si cheltuielilor, cash flow, indicatori financiari), elaborare documentatii avize, studiu de fezabilitate.

• „Actualizare bilanţ de mediu, nivel II pentru actualul depozit de deşeuri menajere şi stradale al municipiului Slatina”
Analiza de laborator pe probe de apa, aer, sol, pentru identificarea caraceristicilor fizico-chimice, prelucrarea datelor si interpretarea rezultatelor. Elaborare raport bilant de mediu nivel II.

• „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din orasele: Azuga, Baicoi, Breaza, Busteni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slanic si Urlati”
Detalii de executie pentru lucrarile de instalatii hidromecanice si constructii civile, instalatii sanitare si de ventilatii corespunzatoare retelelor de apa, statiilor de tratare si de clorinare, plansele „As-Built”, manuale de operare si intretinere conform Specificatiilor Tehnice pentru toate lucrarile care fac obiectul contractului de executie dintre Beneficiar (MIE) si asocierea SC ARCOM SA – ERG TERMROM: modernizarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi transport a apei potabile în 10 oraşe din jud. Prahova, totalizând cca. 125 km; modernizarea staţiilor de tratare a apei in vederea asigurării caracteristicilor de potabilitate în localităţile Azuga, Sinaia, Comarnic; proiecte de subtraversare a DN şi CF.